Ture

Bestyrelsen arrangerer:

- Rundvisninger på udstillinger, museer o.l.
- Besøg hos kunstnere i deres atelier/værksted.
- Kunstrejser

Ture kræver tilmelding og der betales et beløb til dækning af entre, rundvisning og evt. forplejning.