Bestyrelse

Alle bestyrelsesmedlemmer forventes at arrangere ture og udstillinger.

Indkøb foretages fortrinsvis på medlems ture

Inger Madsen

Formand

Hanne Hadberg

Næstformand

Ture

Lisa Tvilstegaard

Medlems kartotek

Dorthe Wiuf Nielsen

Kunst katalog

Lise Barlebo Ahlborn

Hjemmeside

Anne Marie Bach

Regnskab

Jens Ole Hansen

Pernille Falbe-Hansen

Suppleant

Stine Østergaard

medhjælpende ikke medlem

Kunstkatalog