Bortlodningsregler

Betingelser for at deltage i lodtrækning

§1.

Indbetalt årskontingent 14 dage før lodtrækningens begyndelse.

Deltagelse i bortlodningen er vederlagsfri.

§2.

Retten til at vælge gevinst straks og i den rækkefølge ens nummer er trukket kræver enten, at man:

  • personligt er til sted ved bortlodningen eller
  • har afleveret en underskrevet fuldmagt med prioriteret gevinstliste til en person, som er til stede ved bortlodningen.
  • er dette ikke muligt, kan en fuldmagt med prioriteret gevinstlist afleveres til bestyrelsen.

Medlemmer, der ikke opfylder pkt. 1, 2 eller 3 betragtes som ikke udtrukket, og deltager med alle lodder næste år.

§3.

Når der er ca. 10 gevinster tilbage – eller når medlemmerne begynder at frafalde – fortsætter lodtrækningen, men kun blandt de fremmødte medlemmer og man mister ikke lodder til næste år.

§4.

I ethvert tvivlsspørgsmål har bestyrelsen den endelige afgørelse.

Regler for hovedlodtrækningen:

Der trækkes lod om den rækkefølge, efter hvilken medlemmerne har ret til at vælge blandt kunstværkerne.

Der udtrækkes det antal medlemmer, som svarer til antallet af kunstværker.

Medlemmer optjener et lod for hvert års uafbrudt medlemskab af kunstforeningen.

Vinder man et år deltager man med et lod ved næste bortlodning.

Alle får kun ret til at vælge en gevinst, selvom deres nummer udtrækkes flere gange.

Det først udtrukne medlem vælger frit mellem de udloddede kunstværker.

Det andet udtrukne medlem vælger blandt de resterende kunstværker og så fremdeles.

Ønsker et udtrukket medlem at frafalde, deltager medlemmet i næste års bortlodning, som værende ikke udtrukket.

Regler for udtrækning af de sidste ca. 10 værker:

Der trækkes lod om den rækkefølge, efter hvilken de tilstedeværende medlemmer vælger en gevinst.

Der mistes ikke lodder i denne udtrækning.

Hvis man har vundet i hovedlodtrækningen kan man stadig godt vinder i ekstra lodtrækningen.

Der kan kun vindes en gevinst i ekstralodtrækningen.

Alle lodder fra de tilstedeværende medlemmer – inkl. de allerede udtrukne i hovedlodtrækningen – deltager i denne lodtrækning.